Meranie bazálnej teploty

Bazálna teplota je teplota odpočinutého ľudského organizmu nameraná v pokoji a to buď v ústach alebo v pošve. Keďže je bazálna teplota jedným z príznakov plodnosti, jej sledovanie je veľmi dôležité pri praktizovaní symptotermálnej metódy. Pri dôslednom zaznamenávaní bazálnej teploty do grafu či tabuľky je možné určiť či prebehla ovulácia a teda aj koniec plodného obdobia v cykle.

Pri meraní bazálnej teploty je potrebné dodržať niekoľko zásad:

Merať teplotu možno buď v ústach alebo v pošve. Treba brať na zreteľ, že hodnoty namerané v pošve bývajú vyššie o 0,3-0,6 stupňa a preto je vhodné dodržiavať miesto merania. Výhodou merania v pošve sú stabilnejšie výsledky, avšak nie je možné merať v pošve počas menštruácie, merať v pošve začína žena deň po skončení menštruácie. Výhodou merania v ústach je zase nepretržitosť meraní, keďže v ústach možno merať aj počas menštruácie.

Presnosť merania môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi akými je napríklad výraznejšia zmena teploty v spálni počas noci, kratšia doba spánku, choroba, alkohol v krvi, cestovanie a podobne. Tieto skutočnosti je dobré si do grafu či tabuľky poznačiť a pri vyhodnocovaní zohľadniť.

Vyhodnotenie zaznamenaných údajov

Počas menštruácie a v období pred ovuláciou si žena nameria nižšiu teplotu. Deň po ovulácií teplota stúpne a túto zvýšenú hodnotu si udržiava až kým neklesne posledný deň pred menštruáciou. Teda väčšinou je dňom ovulácie posledný deň kedy žena nameria nižšiu teplotu. V prípade že žena otehotnie, teplota už neklesne.

Facebook Twitter Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

Užitočné články, ktoré Ťa môžu zaujímať