Krčok maternice a všetko, čo by si o ňom mala vedieť

Krčok maternice, odborne nazývaný aj cervix, je vstupnou bránou do maternice, nachádza sa v spodnej časti maternice a vyúsťuje do pošvy. Má pevný valcovitý tvar a priemer približne 2,5 cm. V jeho strede sa nachádza malá priehlbinka, tzv. bránka, ktorá je otvorom do maternice a možno ju nahmatať.

Bez ohľadu na pravidelnosť či nepravidelnosť cyklu je možné práve pomocou sledovania krčka maternice spolu s ďalšími znakmi (stav krčka maternice, kvalita a množstvo cervikálneho hlienu, údaje získané meraním bazálnej teploty, atď) určiť kedy dochádza k ovulácií. Táto informácia je dôležitá nielen pre ženy, ktoré sa snažia otehotnieť, ale rovnako aj pre ženy ktoré momentálne otehotnieť neplánujú.

V neplodnej fáze cyklu nie je problém nahmatať krčok maternice, ktorý je pevný a uzavretý. Postupne, ako sa blíži čas ovulácie, krčok už nie je tak jednoduché dosiahnuť keďže sa dvíha a bránka sa začína otvárať a stáva sa mäkšou, pružnejšou. Pre správnu predstavu sa často prirovnáva jej dotyk k dotyku pery na ústach. V tomto období je dokonca možné vsunúť špičku prsta do vzniknutého otvoru. Po skončení ovulácie sa krčok vracia do svojej pôvodnej polohy, je nižšie položený a opäť na dotyk tvrdší.

Pri samovyšetrovaní krčka maternice je dôležité dodržať niekoľko zásad. V prvom rade musíme spomenúť hygienu rúk, ruky je vždy potrebné si pred ale aj po vyšetrení dôkladne umyť mydlom a teplou vodou. Ďalej je pre spoľahlivosť získaných údajov nevyhnutné, aby v rámci jedného cyklu bola používaná tá istá poloha pri samovyšetrovaní. Teda buď poloha v ľahu s pokrčenými nohami, posediačky na toalete alebo s jednou nohou vyloženou napríklad o vaňu. S pozorovaním začíname po skončení menštruácie, kedy je krčok vo svojej základnej polohe a vykonávame ho jeden až dvakrát denne. Pri častejšom vyšetrovaní (dvakrát denne) sa lepšie oboznámime s krčkom maternice a získame presnejšiu predstavu v akej polohe a fáze sa krčok nachádza. Nie je vhodným časom na samovyšetrovanie ráno po prebudení, keďže je krčok vyššie položený, ako ani čas po stolici, pretože tlak zapríčiní mierne otvorenie bránky a tak by nahmataný stav nemusel byť v súlade s realitou. Väčšina žien na získanie cviku v odsledovaní a správnom určení polohy a stavu krčka maternice potrebuje vykonávať samovyšetrovanie počas minimálne dvoch cyklov.

Údaje o stave krčka maternice, ale aj údaje získané sledovaním hlienov a meraním bazálnej teploty je vhodné si zapisovať do tabuľky v kalendáriku a na konci cyklu vyhodnocovať. Metóda, ktorá využíva tieto údaje pre určenie času ovulácie a tak napomáha otehotneniu aj pri nepravidelnom cykle sa nazýva symptotermálna metóda.

Facebook Twitter Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

Užitočné články, ktoré Ťa môžu zaujímať